روسیه از نزدیکی بشاراسد به ایران خشمگین است

روسیه از نزدیکی بشاراسد به ایران خشمگین است

منابع روسی از وجود اختلافات روز افزون بین سه هم پیمان روسی، ترکی و ایرانی، در مورد روند مذکرات آستانه در خصوص تحولات سوریه، خبر داده و تاکید می کنند که این اختلافات، عمق زیادی پیدا کرده است. ؛