آغازی برای شهر

آغازی برای شهر

رفتن و کوبیدن، ساختن پازل‌های بی‌‌قواره، تخریب و گسترش همه و همه مصداق‌‌هایی در بافت تاریخی شده تا به نام و خواسته‌‌ی مردم از این آب گل‌‌آلود ماهی‌‌ها بگیرند. اینجا جایی برای تغییر واژه‌‌هاست؛ می‌‌نویسیم توسعه اما بخوانید خراب شدن ده‌‌ها پلاک از خانه‌‌های واجد ارزش تاریخی؛
شما به اندازه‌ی کافی در ویران کردن فرهنگ ایران نقش داشتید

شما به اندازه‌ی کافی در ویران کردن فرهنگ ایران نقش داشتید

من می‌دانم دوره دوره‌ی شماست و به اندازه‌ی کافی در ویران کردن فرهنگ ایران نقش داشتید. در ساختن گذشته‌ی جعلی از ایران قبل از انقلاب و خراب کردن تصویر آینده در ذهن نسلی که در این کشورهای خارجی زندگی می‌کنند و مهم اینکه برنده‌ی این بازی شما هستید و دوره دوره‌ی شماست.؛
شبیخون به بافت تاریخی شیراز!

شبیخون به بافت تاریخی شیراز!

تخریب این خانه تاریخی به یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع داده شده است اما ظاهرا به این دلیل که ویرانگران بناهای تاریخی در بافت تاریخی شیراز مجوز تخریب این بنا را داشته اند یگان حفاظت از ورود به موضوع خودداری کرده است.

تماشاي صداي شجريان

تماشاي صداي شجريان

کيست كه در هنگام شنيدن صداي اين مرد در ذهن خود حافظ و سعدي و مولانا را تجسم نكرده باشد كه در موقعيتي كمال يافته و صورتي مثالي به خوانش شعر خويش مشغولند؟؛