شیراز ، شهری مهاجرپذیر با سوغاتِ عشق!

شیراز ، شهری مهاجرپذیر با سوغاتِ عشق!

ما خواستار ایجاد زنجیره مدیریتی با هدف تجدید زندگی آسیب‌‌دیدگان اجتماعی با در نظر گرفتن مراحلی نظیر آسیب‌‌پذیری، شناسایی آسیب و فرد یا جامعه آسیب‌‌دیده جمع‌‌آوری و کنترل آنان، کنترل و مراقبت، اشتغال‌‌دهی و زندگی دوباره هستیم و معتقدیم که به دلیل حذف یا ناکارآمدی یکی از مراحل فوق، این چرخه معیوب و مغفول مانده و ساماندهی این موضوع با شرکت دادنِ خانه‌‌ی محلات در مناطق مختلف شهری چون شیراز قابل تأمل است.؛
ضرورت توجه ویژه شهردار شیراز به وعده‌‌های عمل‌‌نشده در حوزه فرهنگی

ضرورت توجه ویژه شهردار شیراز به وعده‌‌های عمل‌‌نشده در حوزه فرهنگی

اکنون باید منتظر ماند و دید که شهردار شیراز برای پاسخ به وعده‌‌های داده شده، آنهم در زمان باقی‌‌مانده که بیش از نیمی از فرصت حضور اصلاح‌‌طلبان در مدیریت شهری شیراز سپری شده، چه خواهد کرد. انتخاب جانشین گشتاسبی‌‌راد از این حیث مهم و روشن‌‌کننده خواهد بود.؛
شهر و سینما

شهر و سینما

گرچه اسطوره‌‌ی تأسیس سینما سعی در ارائه‌‌ی روایتی دارد که در آن، پاریس ابتدای سده‌‌ی بیستم در مرکز تحولات مدیوم فیلم جا خوش کرده؛ اما تجلی جدی شهر در سینما را می‌‌توان به ژانر جدیدی به‌‌نام فیلم شهری نسبت داد و شهر برلین را می‌‌توان مکان اصلی تولد این ژانر در نظر گرفت. ؛
آغازی برای شهر

آغازی برای شهر

رفتن و کوبیدن، ساختن پازل‌های بی‌‌قواره، تخریب و گسترش همه و همه مصداق‌‌هایی در بافت تاریخی شده تا به نام و خواسته‌‌ی مردم از این آب گل‌‌آلود ماهی‌‌ها بگیرند. اینجا جایی برای تغییر واژه‌‌هاست؛ می‌‌نویسیم توسعه اما بخوانید خراب شدن ده‌‌ها پلاک از خانه‌‌های واجد ارزش تاریخی؛
شما به اندازه‌ی کافی در ویران کردن فرهنگ ایران نقش داشتید

شما به اندازه‌ی کافی در ویران کردن فرهنگ ایران نقش داشتید

من می‌دانم دوره دوره‌ی شماست و به اندازه‌ی کافی در ویران کردن فرهنگ ایران نقش داشتید. در ساختن گذشته‌ی جعلی از ایران قبل از انقلاب و خراب کردن تصویر آینده در ذهن نسلی که در این کشورهای خارجی زندگی می‌کنند و مهم اینکه برنده‌ی این بازی شما هستید و دوره دوره‌ی شماست.؛
شبیخون به بافت تاریخی شیراز!

شبیخون به بافت تاریخی شیراز!

تخریب این خانه تاریخی به یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع داده شده است اما ظاهرا به این دلیل که ویرانگران بناهای تاریخی در بافت تاریخی شیراز مجوز تخریب این بنا را داشته اند یگان حفاظت از ورود به موضوع خودداری کرده است.