زمستان است!

زمستان است!

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، آمار کارتن‌‌خواب‌‌‌‌ها افزایش پیدا کرده اما گویی برنامه‌‌ریزی مناسب و بلندمدتی برای سازماندهی این افراد وجود ندارد. رسیدگی مؤثر به وضعیت این افراد بر دوش چند سازمان، ارگان یا اداره است که گاهی ضعف عملکرد و کوتاهی یکی از آنها ، کلیه‌‌ی رسیدگی‌‌ها را با شکست و اخلال مواجه می‌‌کند. «این‌‌صدا» پس از این گزارش تصویری، در قالب یک پرونده به بررسی این موضوع خواهد پرداخت.؛
بنزین گران شد و مسافربرهای شخصی زیاد!

بنزین گران شد و مسافربرهای شخصی زیاد!

با توجه به تغییر نرخ بنزین، کرایه‌‌ تاکسی‌‌ها نیز افزایش پیدا کرده که همین موضوع دلیلی شده تا افرادی برای جبران بخشی از هزینه‌‌های زندگی خود و خانواده‌‌هایشان دل به خیابان‌‌ها بزنند و به صورتی غیرقانونی اما رایج «مسافرکشی» کنند. ؛