خانه‌ای در شیراز که گفته شد ارزش تاریخی ندارد

خانه‌ای در شیراز که گفته شد ارزش تاریخی ندارد

صدای میراث: خانه زند و قاجار که با خاک یکسان شد و معاون میراث فرهنگی فارس از فاقد ارزش تاریخی بودن آن گفت؛ خانه‌ای دارای ارزش بود که اگر زودتر به آن توجه شده بود می توانست به یکی از جاذبه‌های دیدنی در بافت تاریخی شیراز تبدیل شود.؛