آیا رئیس جمهور از دیپلماسی عقب‌نشینی کرده است؟

آیا رئیس جمهور از دیپلماسی عقب‌نشینی کرده است؟

مشکل روحانی فقط این نیست که رسانه‌های دولتی در بیان مواضع دولت نارسا هستند، مشکل اصلی اینجاست که او نمی‌تواند ناگفته‌هایش را بگوید چراکه حرف‌های او بخشی از برنامه بزرگی است که باید برای صلح، توسعه و آزادی ایران انجام شود.؛