کریمی : ترویج چندهمسری نشان داد که انحطاط فرهنگی فضای صداوسیما را احاطه کرده است / خسروپور : رسانه‌های دیداری و شنیداری جمهوری اسلامی از ارائه یک چهره موفق از زن مسلمان ایرانی عاجز بوده‌اند

کریمی : ترویج چندهمسری نشان داد که انحطاط فرهنگی فضای صداوسیما را احاطه کرده است / خسروپور : رسانه‌های دیداری و شنیداری جمهوری اسلامی از ارائه یک چهره موفق از زن مسلمان ایرانی عاجز بوده‌اند

آنچه در ادامه می‌‌خوانید مشروح پاسخ‌‌های دو فعال حوزه زنان در شیراز به پرسش‌‌های «این‌‌صدا» درباره پدیده چندهمسری، بررسی علل مطرح کردن این موضوع در صداوسیما و تحلیل چرایی واکنش‌‌های گسترده در جامعه به طرح آن می‌‌باشد. ؛
بچه‌داریِ خالی، ماهی ۱/۶۵۶/۰۰۰ تومان!

بچه‌داریِ خالی، ماهی ۱/۶۵۶/۰۰۰ تومان!

خورد و خوارک ساده برای یک خانوار سه نفره، طی شش ماه می‌شود ۹ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان. درحالی‌که حقوق یک کارگر طبق اعلام وزارت کار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده که با اضافه‌کاری می‌شود حدود دو تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.؛