زمستان است!

زمستان است!

با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، آمار کارتن‌‌خواب‌‌‌‌ها افزایش پیدا کرده اما گویی برنامه‌‌ریزی مناسب و بلندمدتی برای سازماندهی این افراد وجود ندارد. رسیدگی مؤثر به وضعیت این افراد بر دوش چند سازمان، ارگان یا اداره است که گاهی ضعف عملکرد و کوتاهی یکی از آنها ، کلیه‌‌ی رسیدگی‌‌ها را با شکست و اخلال مواجه می‌‌کند. «این‌‌صدا» پس از این گزارش تصویری، در قالب یک پرونده به بررسی این موضوع خواهد پرداخت.؛
۱۵۰هزار دانشجو معتادند!

۱۵۰هزار دانشجو معتادند!

۱۵۰هزار دانشجو در سراسر کشور معتاد هستند. درست ‌یا اشتباه بودن آمار دانشجویان معتاد که حتی در بین کم و زیاد بودن آن هم تناقض‌هایی وجود دارد، خود محل بحث است اما موضوع مهم دیگر رواج اعتیاد بین دانشجویان نخبه کشور است. دانشجویانی که با امید پزشک شدن سد کنکور را پشت سر گذاشته‌اند.