۱۵۰هزار دانشجو معتادند!

۱۵۰هزار دانشجو معتادند!

۱۵۰هزار دانشجو در سراسر کشور معتاد هستند. درست ‌یا اشتباه بودن آمار دانشجویان معتاد که حتی در بین کم و زیاد بودن آن هم تناقض‌هایی وجود دارد، خود محل بحث است اما موضوع مهم دیگر رواج اعتیاد بین دانشجویان نخبه کشور است. دانشجویانی که با امید پزشک شدن سد کنکور را پشت سر گذاشته‌اند.