آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب : در بین این آقایان، هستند افرادی که واقعیات را بیان می‌کنند / ناامیدی غلط است

آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب : در بین این آقایان، هستند افرادی که واقعیات را بیان می‌کنند / ناامیدی غلط است

آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب : بیایید و به هر کس که به ‌نظرتان بهتر است و می‌تواند خواسته‌های شما را که بیان شد دنبال کند رأی بدهید. ناامیدی غلط است. در بین این آقایان، هستند افرادی که واقعیات را بیان می‌کنند.؛