فلسفه در عصر افول ایدئولوژی‌‌ها و زیست پساپست‌‌مدرن

فلسفه در عصر افول ایدئولوژی‌‌ها و زیست پساپست‌‌مدرن

برای ایران امروز، جوانان می‌توانند همان نقشی را ایفا کنند که ملت‌ها برای تشکیل دموکراسی‌ها یا طبقه کارگر برای ایجاد نظام سوسیالیستی ایفا کردند یعنی عامل بودند. احیای تفکرات چپ انتقادی با محوریت هم‌‌راستایی عدالت و آزادی با تکیه بر جوانان، راهی است که می‌‌تواند نتیجه‌‌بخش باشد. ؛
سفارت آمریکا در تهران آری ، کنسولگری ایران در عراق نه!

سفارت آمریکا در تهران آری ، کنسولگری ایران در عراق نه!

نعیمی‌‌پور که در آبان سال 58 نقش مؤثری در تسخیر سفارت آمریکا در تهران داشت، در گفت‌‌وگو با « این‌‌صدا » از وضعیت کشور در آن سال‌‌ها، پیامدهای مثبت و منفی گروگانگیری بر شرایط انقلاب و ایران می‌‌گوید؛ اما از سیاست امروز جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا انتقاد می‌‌کند و آن را مشابه سیاست ضدّامپریالیستی شوروی می‌‌داند و حملات اخیر به کنسولگری‌‌های ایران در عراق را کار جریان‌‌های همراه با آمریکا معرفی می‌‌کند؛
ترس و جهل؛ راهی به امید

ترس و جهل؛ راهی به امید

آیا استدلال من در این نوشته بدین معناست که جاهل بودن شرط لازم وضروری برای امیدوار بودن است؟ آیا نمی توان جاهلانی را یافت که امیدوار نیستند؟ ؛
«تله فقه گریزی» نواصولگرایان افراطی

«تله فقه گریزی» نواصولگرایان افراطی

"اخلاق" با همه فضیلت و نورانیتش نمی تواند "گردن کشان" عرصه قدرت را رام کند. ولی «فقه» حداقل کاری می تواند انجام دهد این است که؛ پرده دروغین "شرعیت" را از رفتار اقتدارگرایانه قدرت طلبان بردارد و این، کار کوچکی نیست.؛
کسانی که سابقه‌ مبارزه نداشتند، پدر را مزاحمی برای اهداف خود می‌دیدند

کسانی که سابقه‌ مبارزه نداشتند، پدر را مزاحمی برای اهداف خود می‌دیدند

واقعاً نمی‌دانم چرا عده‌ای از همان اول آقای طالقانی را خاری در چشم‌ خود می‌دیدند و خلاء او در انقلاب و نظام را اتفاق خوبی می‌دانستند. البته آنها آن روزها جرات مخالفت علنی با آقا را نداشتند و حتی پس از 40 سال هم جرات نمی‌کنند درباره ایشان حرفی بزنند.؛