بهبود نسبی امنیت سرمایه‌گذاری

بهبود نسبی امنیت سرمایه‌گذاری

براساس نتایج این مطالعه، در زمستان ۱۳۹۷، از بین ۹ حوزه فعالیت، فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و… (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های معدن به جز نفت و گاز بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.